Chuyên mục tuyển chọn chia sẻ những tin nhắn hài hước, tin nhắn tui, anh chế tin nhắn, chế ảnh tin nhắn hay,... liên tục được cập nhập.
Bao giờ mới tìm thấy điện thoại

khi a xa nhà lâu ngày

anh em học hỏi nhé...

Người đàn ông rộng lượng

Chắc phải học cách tán gái kiểu này mới được :)

Cái kết hậu noel :)

Giờ em phải làm sao ?

Rảnh dỗi em kheo tý ý mà

Bán sim level mới :)

Chơi lầy quá đi