Các định nghĩa lại vô cùng chất ý nghĩa và rất thực tế
Thước kẻ

Nước suối

Tao có một cái

Giấy bạc

Thẻ điện thoại

Lời dặn của giáo viên

Con gái xem siêu nhân

Nhà tắm

Vỏ mì tôm

Chăn

Top hot
Chúng tôi trên Facebook