Tuyển chọn các ảnh hài , ảnh chế vui nhộn PikaLong - của hoạ sĩ Thăng fly comics . nguồn từ Thăng fly comics : page Thăng fly comics
Đến nội còn nói vậy mà

Chuẩn đó các chế  - Hãy yêu cô gái  ngực lép

Chơi được lúc nào cứ chơi anh em ạ - ảnh hài pikalong

Niềm vui qua mau =))