Chuyên mục tuyển chọn những bức ảnh chế hài hước, ảnh chế vui nhộn, tuyển tập ảnh chế, video hài hước .
Đơn giản vậy thôi

Mình không rảnh để làm hòa đâu

Đúng vậy

có đủ cả

Heey hêy

Biết tin ai đây

Quá chuẩn luôn

Như đi đánh trận vậy

Giờ mới thấy thấm thía

Nhân chi sơ tính cà khịa :)