Tuyển chọn các ảnh chế mùa nóng, mùa hè đổ lửa ...
Đến Kiều Phong còn sốc vì tiền điện tháng này

Chuẩn rồi đó !

Cảm giác thật là Yomost

Nóng thế này thì làm ăn gì nữa

Mở cửa số cho nó có chút nắng

Thốn lắm - ảnh chế nóng

Nóng à mà thôi