Kho ảnh chế ảnh hài hước nhất

Chẳng lẽ lại uống mắm rồi nói chuyện tiếp

Vậy đã đẹp chưa :V

Ai khóc nỗi đau này

Bạn với chả bè

Cứ đợi mà xem

Vậy ban cứ cay tiếp đi nhá :))

Cắt mãi không đứt

Ngày xưa mình ăn mặn thật

Chỉ những đứa sợ gián mới hiểu

ai đã từng :)))

Chúng tôi trên Facebook